Voka-netwerk PLATO bestaat 25 jaar

Voka-netwerk Plato bestaat 25 jaar

Ondernemen kan soms eenzaam zijn’

Trends - 22 oktober 2015 - Roel Van Espen

PLATO, het begeleidings- en ondersteuningsproject voor ondernemers, bestaat 25 jaar. Meer dan 12.000 kmo’s deden een beroep op dit Voka-platform. Niet alleen om te netwerken, maar vooral om kennis te vergaren en te delen met collega-ondernemers.  

PLATO zweert bij het peterschapsprincipe, waarbij grotere ondernemingen hun kennis overdragen aan kleinere bedrijven met een personeelsbestand tot 250 medewerkers. Een vaste groep van vijftien tot twintig kmo-bedrijfsleiders komt daartoe maandelijks samen bij een peterbedrijf. Elke groep krijgt minimum twee kaderleden uit grote ondernemingen toegewezen. Daarnaast voorziet het programma in verschillende trajecten die focussen op specifieke thema’s. In de afgelopen 25 jaar hebben ruim 12.000 kmo’s een beroep gedaan op dit platform. Zij werden bijgestaan door in totaal 850 peters.

Door de jaren heen werd het actieterrein van PLATO uitgebreid van Vlaanderen naar Europa en zelfs daarbuiten. ‘Diverse studies hebben uitgewezen dat deze vorm van peterschap duidelijk zijn vruchten afwerpt’, zegt Jens De Vos, verantwoordelijke voor PLATO in Vlaanderen. ‘Volgens een onderzoek van de Vlerick Management School uit 2008 schenken deelnemers meer aandacht aan strategisch denken dan anderen. Ze werken ook professioneler op het vlak van financieel management, marketing en verkoop, human resources, logistiek beleid, enzovoort.’ Onderzoeken wijzen ook betere scores op het vlak van omzet en tewerkstelling uit.

 

‘PLATO-deelnemers scoren beter op het vlak van omzet en tewerkstelling dan andere bedrijven’

Studie van de Vlerick Management School (2008)